Na Živý Betlém přiletěl anděl

Ve spolupráci s Charitou Javorník jsme letos na Rejvíze uspořádali první ročník Živého Betléma.  

Živý betlém je specifické divadelní představení, vycházející z křesťanské tradice a zobrazující události a postavy, související s narozením Ježíše Krista. Dalším obohacením živého Betléma je, že zde účinkují nejen lidé, ale i zvířata. Letošní první ročník na Rejvíze byl specifický tím, že se z nebe nesnášel sníh, ale radostnou zvěst přiletěl předat odvážný anděl. 

Když přišel po svých, nechtěli mu pastýři věřit. Poté, co přítomné děti pomohly rozsvítit nad Betlémem kometu, si anděl dodal odvahu a při teatrálním sletu ze střechy Férovky už nikdo neváhal. Mesiáši se spolu s pastýři přišly poklonit i různé skupiny obyvatel našeho kraje – bylo možné zde spatřit zástupce horníků, sportovců a horalů, rodin a mnohé další.

Část výtěžku z občerstvení byla věnována Charitě Javorník na rozvoj nově vznikající služby hospicové péče, která umožňuje zůstat těžce nemocným i v posledních okamžicích života v domácím prostředí.

Že je takových akcí zapotřebí a lidé jsou ochotni za nimi i do kopců vyjet, nás přesvědčil velký počet účastníků a jedinečná příjemná atmosféra. Tak zase za rok na Férovce.

Fotky ve fotogalerii.

DL