Atletické soustředění na Férovce

Atleti z klubu Iscarex Česká Třebová využili zázemí Férovky pro jejich sportovní soustředění. Pro tréninky maximálně využívali místních kopců, turistických cest a atletickou dráhu v Glucholazích. V rámci našich služeb využívali tělocvičnu, wellness, plnou penzi včetně svačin a pitného režimu.

Věříme, že toto sportovní soustředění proběhlo ve spokojenosti obou stran. Atletům přejeme mnoho sportovních úspěchů a v snad v budoucnu na viděnou!